Cách om gà chọi

Hướng cách om gà chọi theo cách truyền thống

Cách om gà chọi với những người chơi gà chọi lâu năm không còn xa